Nasz zespół

Portal wsparciedecyzji.pl powstał z chęci zaoferowania swoich umiejętności i dzielenia się zgromadzoną wiedzą grupy specjalistów zajmujących się doradztwem gospodarczym.

 

Dr Grzegorz Wojtkowiak

Dr Grzegorz Wojtkowiak

Właściciel

Dr Grzegorz Wojtkowiak – twórca i lider inicjatywy Wsparcie Decyzji,  jest doktorem nauk ekonomicznych (specjalność zarządzanie). Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego zarządzając kilkuosobowym zespołem specjalistów z dziedziny organizacji i zarządzania, finansów i podatków.

Na stałe współpracuje ze spółkami, kancelariami prawnymi czy firmami doradczymi, prowadząc dla nich projekty m.in. z obszaru doradztwa, oceny i przygotowywania projektów inwestycyjnych czy wsparcia operacyjnego przy budowaniu rozwiązań kontrolingowych oraz systemów wynagrodzeń. Prowadzi również projekty biznes coaching’u dla wybranych grup menadżerów.

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest też autorem wielu artykułów naukowych.

Dr Marcin Gołembski

Dr Marcin Gołembski

Właściciel

Dr Marcin Gołembski – współ lider inicjatywy Wsparcie Decyzji, doktor nauk ekonomicznych – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, trener, konsultant w zakresie strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, metod organizacji i zarządzania, przywództwa.

Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej jak i usługowej. Był współautorem programów szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE. Jest współautorem i prowadzącym projekty biznes coaching’u dla top management’u jednego z największych banków w Polsce.

W procesie realizacji projektów doradczych i szkoleniowych łączy doświadczenia praktyczne z najnowszymi trendami i wynikami badań naukowych, realizowanych w ramach pracy dydaktyczno – naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu zarządzania zamieszczanych w czasopismach branżowych oraz wydawnictwach naukowych.

Paulina Śmiałek

Paulina Śmiałek

Analityk

Paulina Śmiałek – związana ze WsparciemDecyzji od 2015 roku, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej specjalizacją jest analiza danych finansowych i niefinansowych; w zespole odpowiada również za poszukiwanie danych branżowych. Świetnie posługuje się aplikacjami do analizy dużej ilości danych. Sprawnie obsługuje bazy danych i administruje „data room-ami”, zarówno na etapie planowania biznesów, jak i w trakcie ich działania, np. administrując systemami zarządzania ryzykiem.

Od 2017 rozwija dalej swoją wiedzę jako doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zgłebiając tematykę kontrolingu, ze specjalizacją kontrolingu personalnego.