Kadry

 

Kompleksowa, bądź modułowa usługa z obszaru HR, realizowana przez ekspertów Wsparciadecyzji.pl której podstawową ideą jest dostarczenie profesjonalnych rozwiązań na poziomie strategicznym, przy jednoczesnym wsparciu w działaniach operacyjnych

Sposób realizacji

 • Projektowy – one-off
 • Utrzymaniowy – umowa i stały serwis (warunki zależne od zakresu usługi)

Korzyść

 • Realizacja funkcji personalnej na najwyższym poziomie, zarówno w „twardym”, jak i „miękkim” wymiarze, bez konieczności rozbudowy struktury organizacyjnej o kolejne etaty.
 • Możliwość selektywnego korzystania z usługi Wsparcie HR w zależności od realnych potrzeb organizacji, co zapewnia modułowa konstrukcja usługi.
 • Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia kilku ekspertów w zależności od obszaru wsparcia, w ramach jednej umów

 

 

Na czym polega „klasyczny” coaching?

Coaching, w największym skrócie, polega na kształtowaniu przez trenera umiejętności menedżerskich. Oferta rynkowa coachingu jest bardzo szeroka – w większości prowadzony jest on przez wykształconych celowo, zawodowych trenerów, często posiadających wiedzę nie tylko z dziedziny zarządzania ale i psychologii.

Co możemy wnieść ponad „klasyczny” coacing?

Chcemy zaoferować państwu swoje usługi coachingowe, prowadzone przez dwóch liderów wsparaciadecyzji.pl Marcina Gołembskiego i Grzegorza Wojtkowiaka. Obydwoje realizowali projekty coachingowe dla menedżerów średniego szczebla, jak również dla tzw. top management’u.  Jednak przede wszystkim na co dzień są bardziej praktykami w prowadzeniu biznesu, aniżeli tylko trenerami. Dzięki temu lepiej mogą zrozumieć indywidualne sytuacje menedżerów i przy rozwiązywaniu problemów biznesowych naszych klientów, odnosić je do własnych doświadczeń; posiadają zweryfikowaną w praktyce wiedzę merytoryczną, którą wykorzystują w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Ponadto, posiadając stopnie doktorów nauk ekonomicznych, oboje są aktywnymi wykładowcami uniwersyteckimi jednej z najlepszych polskich uczelni ekonomicznych, głównie z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwami i zasobami ludzkimi.

Swoje usługi kierujemy tylko dla menadżerów średniego i wyższego szczebla, dla ograniczonej ilościowo grupy.

Na proces coachingu realizowanego przez ekspertów Wsparcia Decyzji, składają się następujące etapy:

  • Identyfikacja dysfunkcji i potrzeb
  • Indywidualny Plan Rozwoju (IPR)
  • Proces Kształtowania Kompetencji (PKK)
  • Ocena efektywności Coachingu

W oparciu o wieloletnie doświadczenia zespołu Wsparcia Decyzji w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów, seminariów, oferujemy usługę dedykowanych programów szkoleń rozwijających kompetencje pracowników na niemal wszystkich poziomach zarządzania.

Programy szkoleniowe opracowywane są na podstawie analizy potrzeb rozwojowych przeprowadzanej przed każdym projektem szkoleniowym. Szkolenia realizowane przez ekspertów Wsparcia Decyzji prowadzone są w formie warsztatowej, umożliwiającej rozwój nie tylko wiedzy, ale także praktycznych umiejętności. W ramach usługi dedykowanych projektów szkoleniowych, rozwijamy kompetencje naszych klientów m.in. w następujących obszarach:

  • Budowanie i zarządzanie zespołem
  • Negocjacje w biznesie
  • Kształtowanie funkcji personalnej (podejście procesowe)
  • Komunikacja interpersonalna w biznesie
  • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

 

  • Efektywność osobista i zarządzanie czasem
  • Zarządzanie wynikami pracy i podnoszenie efektywności pracowników
  • Kontroling

Finanse

Oferta szczegółowa z zakresu finansów

Strategia

Oferta szczegółowa z zakresu strategii

Kadry

Oferta szczegółowa z zakresu kadr